Zorgverlof


Op Zorgverlof.com vindt u alles over de regelingen met betrekking tot het zorgverlof. Zo hebben wij alle informatie over het kortdurend en langdurend zorgverlof. Over het calamiteitenverlof, het verlof voor ouders en het onbetaald verlof. Per verlof of zorgverlof verschillen uw rechten met betrekking tot de toewijzing van het zorgverlof, de lengte van het zorgverlof en op vergoeding bij ziekte van uw kant. Wanneer u wilt weten wanneer u recht hebt op zorgverlof en wat er met uw salaris en (de opbouw van) uw vakantiedagen gebeurt ten tijde van uw verlof dan zit u hier ook goed. Navigeer door middel van het onderstaande menu, of via het menu boven aan de pagina naar de informatie over zorgverlof die u zoekt.

Bij ‘verlof’ denk je waarschijnlijk aan vakantiedagen of ziekteverlof. Er zijn echter ook andere regelingen die je recht geven om onder bepaalde omstandigheden vrij te nemen van je werk. Veel details hangen af van je cao, maar een aantal zaken zijn verankerd in de wet. Zo heb je bij onverwachte ziekte van je kind, partner of ouder recht op één dag calamiteitenverlof. Duurt de ziekte langer, dan kun je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op zorgverlof. Er zijn twee soorten zorgverlof: kortdurend en langdurend.

Kortdurend zorgverlof

( Lees uitgebreid over de kortdurende variant op de pagina: kortdurend zorgverlof ).

De kortdurende variant is bedoeld voor de verzorging van een thuiswonend ziek kind, je zieke partner met wie je samenwoont of voor de verzorging van je ouders. Je vraagt dit mondeling of schriftelijk aan bij je werkgever. Die kan alleen maar weigeren als het bedrijf of de organisatie door jouw verlof in ernstige problemen zou komen. De werkgever kan wel achteraf om bewijsstukken vragen, bijvoorbeeld een doktersrekening. Bij de aanvraag geef je aan hoeveel verlof je wilt opnemen en over welke periode je het wilt uitsmeren.


Maximale duur

Je kan in totaal maximaal 2 werkweken per 12 maanden kortdurend zorgverlof opnemen. Bijvoorbeeld: je hebt een deeltijdbaan van 3 dagen per week. Je mag dan 6 dagen per 12 maanden kortdurend zorgverlof opnemen. Dat kan een aaneengesloten periode van 2 weken zijn, maar dat hoeft niet. Je kunt ook 6 weken lang een dag minder werken, of het verlof op een andere manier verdelen. Je hebt elke 12 maanden opnieuw recht op 2 werkweken kortdurend zorgverlof. Je mag zelf kiezen wanneer die 12 maanden ingaan.

Inkomen en vakantierechten

Je salaris bedraagt tijdens het kortdurend zorgverlof minimaal 70% van je normale loon en mag niet onder het minimumloon komen. Hoeveel je precies ontvangt hangt af van je cao of personeelsregeling.

Je recht op vakantiedagen wordt door het kortdurend zorgverlof niet aangetast. Het verlof gaat niet van je vakantiedagen af, en de opbouw van vakantierechten gaat gewoon door.

Als je ziek wordt tijdens het kortdurend zorgverlof kun je met je werkgever afspreken het kortdurend zorgverlof te stoppen.

Langdurend zorgverlof

( Lees uitgebreid over langdurend zorgverlof op de pagina: langdurend zorgverlof. )

Langdurend zorgverlof is net als de kortdurende variant bedoeld om thuis je zieke kind of partner te verzorgen, of om te zorgen voor je ouders. Er wordt wel eens beweerd dat het moet gaan om een levensbedreigende ziekte in plaats van pijn in de onderbuik bij wijze van spreken, maar zo staat het niet in de wet. Je moet het verlof schriftelijk bij je werkgever aanvragen, minimaal twee weken voordat het verlof ingaat. Net als bij de kortdurende variant kan de werkgever alleen maar weigeren als daar goede redenen voor zijn, maar wel achteraf om bewijsstukken vragen.

Maximale duur

Je mag per 12 maanden maximaal 6 werkweken langdurend zorgverlof opnemen, uitgesmeerd over maximaal 18 weken. Je kunt dus 6 aaneengesloten weken vrij nemen, of 12 weken halve dagen werken. Ook iedere andere verdeling van de vrije uren is mogelijk, mits de werkgever ermee instemt. Is het verlof eenmaal ingegaan, dan mag de werkgever het niet meer stoppen.

Inkomen en vakantierechten

Je salaris wordt tijdens het langdurend zorgverlof beperkt tot de uren waarop je nog doorwerkt. Dus als je halve dagen gaat werken, ontvang je over die periode ook maar de helft van je salaris. Neem je een aantal weken vrij, dan hoeft je werkgever over die periode helemaal niets te betalen. Als in de cao andere afspraken staan, geldt de regeling van de cao.

Je recht op vakantiedagen wordt door het langdurend zorgverlof net zo min aangetast als door kortdurend zorgverlof. Je blijft dus vakantierechten opbouwen.

Als je ziek wordt tijdens het langdurend zorgverlof hangt het van je cao af wat de gevolgen zijn. Zo kan er geregeld zijn dat je tijdens langdurige ziekte vanaf de tweede week weer je oude salaris ontvangt, maar dit ligt niet wettelijk vast.

ps. Neem eventueel ook een kijkje op Krentenbaard bij volwassenen en Krentenbaard.